Generell policy​

Empire of beauty AS (org. nr. 918 789 049, heretter kalt Empire of beauty eller vi) er ansvarlig for denne nettsiden. Selskapet er registrert i Jessheim I Norge. Empire of beauty er oppmerksom på viktigheten av å beskytte taushetsplikten for personlig og økonomisk informasjon. For å beskytte informasjonen du gir oss, har vi innført strenge retningslinjer og sikkerhetstiltak. Når du registrerer deg på nettsiden vår eller i salongen vår, godtar du at vi behandler og bruker de oppgitte personopplysningene i henhold til denne personvernpolicyen. Personvernpolicyen gjelder for alle personopplysninger som samles inn, lagres eller brukes av Empire of beauty. Det er viktig at du leser og forstår personvernpolicyen før du bruker tjenestene våre. Empire of beauty er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger vi samler inn og behandler i henhold til denne personvernpolicyen.


Hva slags informasjon oppbevarer/lagrer/samler Empire of beauty?
Empire of beauty samler inn og lagrer personopplysninger, og med personopplysninger menes navn, e-post, mobilnummer, adresse osv., fra alle som besøker nettsiden og registrerer informasjon på nettsiden eller handler i nettbutikken. Vi samler inn og beskytter også en del personopplysninger, blant annet navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, fra salongkunder og i visse tilfeller fra tredjepart, for eksempel ved kjøp via Klarna. Empire of beauty oppbevarer og/eller lagrer ikke kredittkortinformasjon. For å gi deg en bedre opplevelse, kan vi kombinere informasjonen du gir oss med annen informasjon som er allment tilgjengelig.

Hvordan bruker Empire of beauty opplysningene du oppgir?
Vi bruker opplysningene for å fullføre bestillingene og/eller kjøpene dine, for å forbedre og tilpasse shoppingopplevelsen hos oss og for å kommunisere med deg i samsvar med denne policyen. Dersom du gir oss del i din personlige informasjon, enten på nettsiden, i kommunikasjon via e-post, chatt eller i en av salongene våre, kommer vi til å bruke denne informasjonen innenfor rammene for kjøpet og/eller bestillingen, for at det skal være enkelt for deg å registrere deg i nettbutikken, for å administrere tjenester på nettsiden, for å behandle bestillingene dine hos oss og for å holde deg informert om spesielle events eller kampanjer vi organiserer. I tillegg bruker vi opplysningene du gir oss for å følge med på hvordan vi presterer og for å gi deg bedre tjenester og service, samt for å kommunisere med deg dersom du har foretatt en bestilling. Vi kan også komme til å bruke informasjon om hvilke produkter du har vært interessert i og kjøpt hos oss og våre samarbeidspartnere for å forbedre nettsiden samt din opplevelse online og/eller i salongen. Vi kan komme til å kontakte deg, avhengig av hvilke valg du har gjort, via e-post, post eller telefon, for å anbefale lignende eller kompletterende produkter eller behandlinger.

Markedsundersøkelsene vi utfører blir gjort fordi vi vil vite mer om hvordan vi kan forbedre produkttilbudene våre og gi deg som kunde en bedre opplevelse. For å gi deg bedre service, kan vi også kombinere opplysningene du gir oss med informasjon om produktinteresse og innkjøp hos tredjepart, slik det er beskrevet . Dette omfatter demografiske opplysninger og allment tilgjengelig informasjon. Vi kan også kombinere denne informasjonen med informasjon vi får fra samarbeidspartnerne våre.​

På hjemmesiden kan du registrere deg for nyhetsbrev og andre utsendelser. Vi kommer da til å bruke e-postadressen din til å sende deg meldinger på e-post, men kun dersom du uttrykkelig har gitt oss samtykke til dette. Samtykke gis på nettsiden eller i en av salongene våre. Du kan alltid trekke tilbake samtykket, enten ved hjelp av en lenke som du finner i alle meldinger fra oss, eller ved å sende en e-post til post@empireofbeauty.no.​

Vi behandler navnet og postadressen din for å kunne gjennomføre levering av kjøpet, og deretter for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg som forbruker. Dersom du har meldt deg på et kurs hos oss (for eksempel Empire of beauty), behandler vi personopplysningene du oppgir til oss i forbindelse med påmeldingen til å identifisere deg som kursdeltaker, og på denne måten oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg.

Når du melder deg på nyhetsbrevet vårt eller utsendelser på e-post, innhenter vi uttrykkelig samtykke fra deg til denne behandlingen. All annen behandling av personopplysninger som er nevnt her, utfører vi for å informere deg om produkter og tjenester vi tror du kan være interessert i, eller for å vurdere og utvikle tjenestene vi tilbyr. Vi tilstreber å behandle så få personopplysninger som mulig, på en måte som griper minst mulig inn i din private sfære. Vi behandler aldri andre personopplysninger enn de som er nødvendige for at vi skal oppnå formålene vi presenterer her. Med bakgrunn i dette har vi derfor kommet frem til at interessen vår er berettiget og motivert.

Hvor lange lagrer vi opplysningene dine?
Vi lagrer opplysningene bare så lenge det er ansett som fordelaktig for deg, nødvendig for at vi skal oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg samt for å oppfylle de lovfestede lagringstidene.

Du blir liggende i kundedatabasen vår tre år etter siste kjøp, men dersom du ønsker å bli slettet tidligere, kan du ta kontakt med post@empireofbeauty.no. Hvis du har handlet i nettbutikken vår, kommer personopplysninger knyttet til kjøpet til å bli lagret i sju år fra kjøpsdato, for at vi skal kunne oppfylle våre regnskapsmessige forpliktelser.

Deler Empire of beauty AS opplysningene dine med andre?

Empire of beauty selger, leier ut eller avslører ikke våre kunders navn, postadresse, e-postadresse eller andre personopplysninger til tredjepart dersom vi ikke på forhånd har informert deg og i aktuelle tilfeller innhentet ditt samtykke til å utlevere disse opplysningene til betrodde samarbeidspartnere, eller til tredjepartscookies. Empire of beauty AS inngår avtale med tredjepart for å opprettholde nettsiden, håndtere databasen, distribuere e-post og kommunisere med kundene våre. Dette skjer kun for Empire of beauty sin regning og uten at noen av disse tjenesteleverandørene har tillatelse til å bruke opplysningene dine for noe annet formål enn å utføre oppdrag i henhold til våre instruksjoner. Vi utleverer ikke opplysningene dine til tredjepart på annen måte, med mindre vi er forpliktet til å gjøre dette ifølge lov eller i forbindelse med rettslige krav eller prosedyrer. Dersom Empire of beauty blir oppkjøpt eller slått sammen med et annet selskap, blir informasjon om Empire of beauty kunder tilgjengelig for den nye enheten. Den nye enheten kommer til å ivareta personvernet og personopplysningene dine i overensstemmelse med denne personvernpolicyen.

Sikkerhet
Empire of beauty iverksetter egnede og tilgjengelige sikkerhetstiltak for å beskytte opplysningene du har gitt oss. Samtidig som vi iverksetter rimelige tiltak for å beskytte personopplysningene dine for uvedkommende tilgang, innbrudd eller bruk, aksepterer du at ingen dataoverføring på internett kan være sikker mot innbrudd fra uvedkommende mottakere.
Riktighet og opprettholdende

Du har rett til å be om tilgang til og korrigering av alle personopplysninger du gir oss. Du kan fjerne personopplysningene fra Empire of beauty markedsføringsliste og/eller brukerkontoen din ved å ta kontakt med kundeservice på: +4740054917, eller ved å ta kontakt på e-post: post@empireofbeauty.no. Du kan også selv endre personopplysningene dine ved å logge inn på Min side på empire of beautys nettside. Ved å kontakte oss på nevnte telefonnummer eller e-post, kan du be om et utdrag av personopplysningene vi behandler om deg. Vi kan også hjelpe deg å overføre personopplysningene til en annen mottaker, og/eller slette personopplysningene dersom du ber oss gjøre det. Du har også rett til å protestere på den delen av behandlingen som vi gjennomfører ut fra vår berettigede interesse. Vi håper at alle spørsmål i forbindelse med vår behandling av personopplysningene dine kan løses effektivt ved kommunikasjon oss imellom, men du har alltid rett til å henvende deg til Datatilsynet dersom du ønsker dette, for å komme med en innvendig mot vår behandling av personopplysningene dine. Kontaktopplysninger til Datatilsynet finnes på deres hjemmeside.

Juridisk innkjøpsalder
Dersom du er under atten (18) år, krever vi at du informerer en forelder eller foresatt og får deres tillatelse før bestilling av produkter fra nettbutikken eller i en av våre butikker.

empire of beauty vil ikke samle inn og lagre personopplysninger fra personer under tretten (13) år. Dersom du er under tretten (13) år, må i stedet en forelder eller foresatt registrere seg som bruker.empire of beauty forbeholder seg retten til å slette personopplysningene dine og deaktivere en eventuell brukerkonto dersom det blir oppdaget at du er under tretten (13) år.

Aksept av personvernpolicy og modifikasjoner
Ved å besøke og benytte deg av empire of beauty nettside, handle i nettbutikken eller oppgi personopplysninger i salongen , samtykker du til at vi bruker og utleverer informasjon på den måten som er beskrevet i denne personvernpolicyen. empire of beauty forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernpolicyen og/eller anvendelsen av den. Den policyen som gjelder til enhver tid er tilgjengelig på nettsiden vår, og vi oppfordrer deg til å lese den, spesielt hver gang du bruker nettbutikken. Vi kommer til å informere deg om eventuelle endringer i personvernpolicyen ved å publisere endringene på nettsiden.

Kontakt oss
Dersom du har spørsmål eller kommentarer som gjelder vår personvernpolicy, kan du kontakte oss på e-post:post@empireofbeauty.no Du kan også sende oss et brev: Veibergata 2B , 2050 Jessheim